NOC VZHŮRU NOHAMA

19.6.2018 7:42 | Autor: Kamil Sojka

S příchodem západu slunce zpravidla přichází pád, někdy pozvolný, jindy zbrklý, teploty vzduchu. Na přelomu zesnulého a žijícího týdne tomu tak bylo. Kupříkladu v Doksanech se teplotní křivka chovala následujícím způsobem: 21,9 °C v 21 hod., 19,4 °C ve 23 hod., 17,0 °C v 1 hod., 13,9 °C ve 3 hod., 12,1 °C v 5 hod., 18,4 °C v 7 hod. a 23,2 °C v 9 hod. Minimum bylo naměřeno kolem 5. hod., a to 11,7 °C. To mimo jiné znamená, že se za plus minus 240 minut oteplilo o 11,5 °C. Největší tepelný ostrov v České republice takto pružným nebyl, jmenovitě v Libuši se z minimálních 14,1 °C (téže zaznamenaných okolo 5. hod.) za 4 hod. stalo 19,6 °C, tudíž rozdíl jen 5,5 °C.

Ve smyslu pondělních nejnižších nočních/ranních teplot se jak v Čechách, tak také na Moravě a ve Slezsku nejčastěji skloňovalo 11 až 15 °C. K nejvýjimečnějším výjimkám patřily klenoty jako Jelení, Rokytská slať anebo Rolava, jež se vydaly pod hranici 4 °C, přesněji definováno do rozmezí 2 až 4 °C. Protikladnou roli sehrálo Brno, poněvadž v průběhu noci z neděle na pondělí nešlo pod 17,2 °C. Podobně jako severofinské Oulu, které je od Brna vzdáleno přibližně 1 835 km.

Přestože tento kout Finska protíná 65. severní rovnoběžka, nedělně-pondělní noc se moc seversky netvářila. Ve skutečnosti byla poněkud vzhůru nohama, ostatně posuďte sami:

17.06.2018 21:00 – 17,6 °C

17.06.2018 23:00 – 17,4 °C

18.06.2018 01:00 – 16,8 °C

18.06.2018 03:00 – 17,3 °C

18.06.2018 05:00 – 17,5 °C

18.06.2018 07:00 – 18,9 °C

18.06.2018 09:00 – 18,4 °C

Paradoxní je právě to, že v ranním čase, kdy obvykle bývá nejchladněji, Oulu naměřilo nejvyšší teplotu nedělně-pondělní noci. A ještě paradoxnější je, že byla rovna 20,5 °C (jak později vyšlo najevo, jednalo se o teplotní strop pondělka). Tou nejnižší se mimochodem stalo 16,3 °C a i tuto hodnotu možno označit za nezvykle vysokou. Viz. nejvyšší nejnižší noční/ranní teploty v dobách minulých:

Červen 2017 – 14,0 °C, červenec 2017 – 16,2 °C, srpen 2017 – 15,4 °C

Červen 2016 – 15,3 °C, červenec 2016 – 18,3 °C, srpen 2016 – 15,8 °C

Červen 2015 – 12,8 °C, červenec 2015 – 14,8 °C, srpen 2015 – 15,9 °C

Červen 2014 – 16,2 °C, červenec 2014 – 20,4 °C, srpen 2014 – 20,3 °C

Léto 2014, resp. období od 6. července do 9. srpna bylo značně nadprůměrné. Denní maxima od 20,3 do 30,4 °C (v průměru 24,7 °C), dohromady patnáct letních dní, k tomu jeden tropický den a dvě tropické noci. Ta první nastala mezi 24. a 25. červencem a jejím stropem bylo 24,4 °C. Druhá se odehrála mezi 6. a 7. srpnem a ač to může být k nevíře, prezentovala se až 26,9 °C (hned na svém počátku, tedy 6. srpna v 21 hod.).

Sdílejte článek: FacebookTwitter

Creating Virtual Devices For Your Business

Creating virtual systems to your business is a superb...

Electronic Data Area Providers UNITED STATES

Typically, electronic data bedroom providers usa are used throughout...

Precisely what is Business Application?

Business software encompasses a wide selection of applications that...


Taking care of Cryptocurrency and Business

Cryptocurrency is getting even more attention...

Gorilla – Controlling Questionnaires and Web Tests

Questionnaires and web trials are a fast and cost...


Precisely what is The Data Space For Choristers?

Choristers certainly are a group of people who choose...

Dentistas en Madrid

Las mayores facilidades para pago así que usted tu...

The way to select the Right Info Room Technology Provider

Data room technology is a useful...